Här fanns tidigare Historiska museets sida. Den kan du nu hitta på http://historiska.se/

Arkeologi

Arkeologi kommer av grekiskans ord archaiologia "fornkunskap", av archaios "urgammal", "forntida". Det är kunskapen om människans förhistoria, den som var innan det fanns några skrivna texter att tillgå. Genom arkeologi så studerar man lämningar eller artefakter som kommer från djur och människor. Inom ämnet finns det även inriktningar så som historisk arkeologi eller medeltidsarkeologi.

Vanligtvis delas området upp i följande underdiscipliner; historisk arkeologi (efter skrivkonsten), förhistorisk arkeologi (före skrivkonsten), klassisk arkeologi (Grekland och Rom), egyptologi (Egypten), assyriologi (Främre Orienten före Islam), islamisk arkeologi (Främre Orienten efter Islam) och historisk osteologi. Indelningen av området i dessa discipliner har dock föga betydelse för den yrkesverksamme arkeologen som inte arbetar på ett universitet. - Wikipedia.

Arkeologin blev ett eget universitetsämne under 1880-talet. Världens första professor i arkeologi var Caspar Reuvens, 1818. 

Arkeologi handlar om hur människans livsvillkor har förändrats under årtusendena. Det handlar även om varför olika samhällen ser ut som de gör idag. Med hjälp av arkeologisk forskning kan arkeologer tolka spår efter de människor som levde förr. Spår kan vara det mesta, så som smycken, stenyxor, vapen, men även i form av fornminnen eller platser i ett landskap. Exempel på det är runstenar, fornborgar, kyrkor och städer.

Jobba som arkeolog

Den person som jobbar med arkeologi kallas för arkeolog. I Sverige finns det flera utbildningar inom detta. Dock kan man som frivillig, eller volontär hjälpa till vid utgrävningar, utan utbildning, men då leds arbetet av utbildade och erfarna arkeologer. En arkeolog studerar förflutna samhällen genom deras materiella rester. I själva arbetet ingår det bland annat att utföra så väl som att dokumentera utgrävningar. Sedan analyserar man de fynd man gjort. 

Den som inte vill ut och gräva, kan roa sig med casinospel som har det som tema. Det finns många svenska casinon att välja mellan. Med en casino bonus kan du dessutom spela extra länge. 

Ofta kan man som arkeolog inrikta sig mot ett specialområde. Det kan vara en del av förhistorien, marinarkeologi, medeltiden och så vidare.