Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Trädgårdsarkeologi

  Antal kommentarer: 0

  Sedan våren 2014 erbjuder UV tjänsten trädgårdsarkeologi och har en särskild sida med information om tjänstens innehåll, en informationsfolder och länkar till litteratur i ämnet. Framöver kommer där också att finnas länkar till trädgårdsarkeologiska projekt som UV utför eller deltar

 • Arkeologi i Östergötland 2014

  Antal kommentarer: 0

  I årets upplaga kan du, bland mycket annat, läsa om depositioner av människoskallar i Motala under äldsta stenåldern, om Östergötlands första jordbrukare och om de nyupptäckta medeltida järnframställningsplatserna i Nykilstrakten. Tidskriften finns bland annat att köpa på Östergötlands museum och

 • Garnisonskyrkogården, Göteborg 2014

  Antal kommentarer: 0
  Foto taget 2013. Inför 2014 års undersökningar ser miljön helt annorlunda ut. En stor byggnad har rests på platsen.

  Under tre veckor i juli 2014 kommer Riksantikvarieämbetet UV Väst att utföra fortsatta undersökningar av fornlämning Göteborg 436 eller “Garnisonskyrkogården” som den också kallas. Garnisonskyrkogården anlades på 1700-talet, men finns markerad på kartor från slutet av 1600-talet som begravningsplats. Garnisonskyrkogården

Fler nyheter