Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Ny bok från UV

  Antal kommentarer: 0
  Bokomslag "This must be the place"

  Frågorna om hur och varför odling och boskapsskötsel introducerades i södra Skandinavien tillhör de mest debatterade inom arkeologin.  Boken ”This must be the place – perspectives on the Mesolithic – Neolithic  transition i Östergötland, Eastern Middle Sweden” av Tom Carlsson och

 • Trädgårdsarkeologi

  Antal kommentarer: 0

  Sedan våren 2014 erbjuder UV tjänsten trädgårdsarkeologi och har en särskild sida med information om tjänstens innehåll, en informationsfolder och länkar till litteratur i ämnet. Framöver kommer där också att finnas länkar till trädgårdsarkeologiska projekt som UV utför eller deltar

Fler nyheter