Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Storgård i Hjärup

  Antal kommentarer: 0
  Adam Bolander gräver sig ned lager för lager under förundersökningen.

  Den 4 maj satte vi igång undersökningen i Hjärups by utanför Lund i Skåne. Området vi ska gräva på är litet men det ligger alldeles intill platsen där vi för några år sedan undersökte en vikingatida storgård – läs mer

 • Fragment av ett 1000-årigt meddelande

  Antal kommentarer: 0
  En avlång grå kalksten med runor i en hand.

  De senaste årens arkeologiska undersökningar av våra kyrkogårdar har gett goda resultat. Genom fynd av tidigkristna gravmonument i kalksten har flera kyrkogårdar kunnat dateras till 1000-talet och därmed blivit århundraden äldre. Hagby rundkyrka, söder om Kalmar, kan utifrån de mynt

Fler nyheter